Program uroczystości


12.30 – Hymn Państwowy i uroczyste podniesienie flagi.
12.45 – Otwarcie uroczystości i powitanie gości.
13.00 – Msza Święta w intencji Powstańców i Ojczyzny pod przewodnictwem
         Jego Ekscelencji Stanisława Budzika Arcybiskupa Archidiecezji Lubelskiej.
14.10 – Przemarsz wojska i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
        oraz wmurowanie urny z ziemią z mogiły gen. Heydenreicha-Kruka
        przywiezionej z cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.
14.15 – Wojskowy Apel Pamięci i salwa honorowa.
14.30 – Koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej
         Sił Powietrznych z Radomia.
15.00 – Złożenie wieńców przy pomniku w Jaworowie
          i na cmentarzu przy mogiłach poległych Powstańców w Baranowie.
15.30 – Wystąpienia okolicznościowe przybyłych gości.
15.45 – Poczęstunek żołnierską grochówką.
16.00 – Rekonstrukcja zwycięskiej bitwy nad Moskalami stoczonej
         przez żołnierzy gen. Michała Jana Heydenreicha-Kruka
         pod Żyrzynem w dniu 8 sierpnia 1863r. reżyserowana przez Pana Przemysława Bednarczyka
         w wykonaniu: Grupy Rekonstrukcji Historycznych “Wilki” z Osin, Zespołu Artystyczno-Historycznego “VIS- Radom”
         z sekcją kosynierów i roty mohylewskiego pułku piechoty, 51 Drużyny Harcerzy i Harcerek Żuawi im. “Signi” 1863 z Rzeszowa, Grupy Rekonstrukcji
         Historycznych “Żuawi Śmierci” z Buska Zdroju, Stowarzyszenia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki, Stowarzyszenia Artylerii Dawnej “Arsenał”
         z Warszawy, Grupy Rekonstrukcji Historycznych “Kampinos”, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Szwadronu Radomskiego 11 Pułku
         Ułanów Legionowych z Radomia
17.30 – Pokazy Grupy Rekonstrukcyjnej z Radomia z udziałem Grupy „Wilki” z Osin.
18.00 – Koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
19.30 – Występ zespołu muzycznego DEIKS